POLÍTICA DE PRIVACITAT

A LLAMPEC MORER, S.L. ens preocupem per la privacitat i la transparència.    

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

LLAMPEC MORER, S.L.

B17513680

Ctra. França, c-38, Km 15.8 – 17868 – Molló – GIRONA

972 741 152

jmm@llampec.com 

A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LLAMPEC MORER, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar el CV rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En el cas que no faciliti les seves dades personals,no podrem complir amb les finalitats descrites. 

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 1. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de la darrera interacció. 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

L’indiquem la base legal per el tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió del Currículums Vitae lliurats pel candidat per fer els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b). 
 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal. 

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LLAMPEC MORER, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, LLAMPEC MORER, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament a jmm@llampec.com

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a LLAMPEC MORER, S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Direccions postals i electròniques

Es tracten les categories de dades especial següents:

 • Acadèmics
 • Experiència laboral

Tractament de les dades dels clients

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LLAMPEC MORER, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar el servei, per la realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats. En el cas que no es facilitin les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. 

No prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 1. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 • Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i  administrativa de clients. (RGPD art 6.1.b). 
 • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2). 
 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal). 

 

 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

 

 • Gestoria, amb la finalitat de portar la comptabilitat i facturació de la empresa (requisit contractual).
 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LLAMPEC MORER, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, LLAMPEC MORER, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament a jmm@llampec.com

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a LLAMPEC MORER, S.L. procedeixen de la pàgina de compra de la web, que es Responsable Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, amb NIF G17119959, amb domicili en C/ Macià Bonaplata, 4. (17500) Ripoll, Girona.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques 

Tractament de les dades de potencials clients i contactes web

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LLAMPEC MORER, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de potencials clients que s’han interessat en els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, en el seu cas, l’enviament de comunicacions comercials inclusive per via electrònica. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. 

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 1. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió..

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 • Execució d’un contracte: Gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
 • Consentiment de la persona interessada: Enviar comunicacions comercials, inclusive per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art. 21). 
 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).  
 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. 

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LLAMPEC MORER, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, LLAMPEC MORER, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament: jmm@llampec.com

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a LLAMPEC MORER, S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de proveïdors

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LLAMPEC MORER, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de dur a terme la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte. En el cas de que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. 

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 1. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats. (RGPD art. 6.1.b).
 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals. (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).
 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

  • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents (requisit contractual).
 • Gestoria, amb la finalitat de realitzar la comptabilitat i facturació de la empresa (requisit contractual). 
 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LLAMPEC MORER, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, LLAMPEC MORER, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament: jmm@llampec.com

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a LLAMPEC MORER, S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Dades econòmiques. 

Tractament de les dades de videovigilància

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LLAMPEC MORER, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions, o bé per tal de controlar i dirigir l’activitat laboral utilitzant els sistemes de videovigilància. En el cas que no faciliti les seves dades personals,no podrem complir amb les finalitats descrites. 

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 1. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte per comunicació a les Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals. 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

L’indiquem la base legal per el tractament de les seves dades:

 • Missió en Interès públic: Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (RGPD art. 6.1.e), segons consta a la “Guia sobre l’ús de càmeres de vídeo per a seguretat i altres finalitats”, publicada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
 • Execució d’un contracte: Reial Decret Llei 2/2015, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (art. 20.3); Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (art 89). 
 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • En el seu cas, les forces i cossos de seguretat del Estat, així com jutjats i tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si se ha comès un delicte o bé, una falta d’àmbit laboral en el seu cas (requisit legal). 
 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LLAMPEC MORER, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, LLAMPEC MORER, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament jmm@llampec.com

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a LLAMPEC MORER, S.L procedeixen del propi interessat.

Es tracten les següents categories de dades especials:

 • Imatge. 

 

Tractament de les dades del personal

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LLAMPEC MORER, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de realitzar la gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; accidents laborals, en el seu cas. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. 

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 1. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb l’entitat i durant els anys necessaris per complir les obligacions legals. 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

L’indiquem la base legal per el tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió de personal, formació i capacitació. (RGPD art. 6.1.b). 
 • Compliment d’una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; gestió d’accidents laborals, si és el cas. (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals; Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social; laboral a la jornada de treball, RGPD articles 6.1.c i 9.2.b). Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes. 
 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

  • Administració Tributària, Seguretat social i Mutua, amb la finalitat de presentar els impostos i les obligacions relatives a assegurances socials (requisit contractual). 
 • Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments de les nòmines (requisit contractual).
 • Fundació estatal per la formació a l’ocupació (FUNDAE), amb la finalitat de realitzar la gestió de la bonificació a la formació de treballadors (requisit contractual).  
 • Gestoria, amb la finalitat de gestió de la relació laboral (requisit contractual). 
 • Prevenció de Riscos Laborals, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (Requisit legal). 
 • Protecció de Dades, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (Requisit legal). 
 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LLAMPEC MORER, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, LLAMPEC MORER, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament jmm@llampec.com

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a LLAMPEC MORER, S.L procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten son:

 • Dades identificatives
 • Direccions postals i electròniques 
 • Dades econòmiques 

Es tracten les següents categories de dades especials:

 • Salut
 • Dades Acadèmiques 
 • Experiència laboral

 

contacto

Llámanos Y TE ASESORAMOS

Si tienes algún tipo de duda, sobre los pastores o su instalación, tenemos un apartado de preguntas frecuentes FAQS.

LlÁMANOS

(+34) 972 741 152

VISíTANOS

Ctra de França, C-38 Km 15,8 Molló, 17868

Horario atención al público de
8:00 am. a 16:00 pm.

FORMULARIO DE CONTACTO

Contacto

9 + 14 =

Obrir xat
Necessites ajuda? Escriu-nos
Benvingut/a a Llampec, En què podem ajudar-te?